Од Мактек известуваат дека на ден 27.12.2020 година (среда) во периодот од 12:00 дo 16:00 часот, стручниот тим на Мактек Дооел ќе изврши минирање на локалитетот автопат Кичево – Охрид  делница Кичево - Пресека од км 6+000 до км 6+500.

Од МАК ТЕК ДООЕЛ известуваат дека на ден 26.01.2021 година (вторник) во период од 12:00 до 16:00 часот, стручниот тим на Мактек Дооел ќе изврши минирање на локалитетот: Aвтопат Кичево - Охрид, делница Кичево - Пресека  од км 6+000 до км 6+500.

 

На ден  25.01.2021г. ( понеделник),  од 12:00 дo 16:00 часот,стручниот тим на Мактек Дооел ќе изврши минирање на локалитетот:  Aвтопат Кичево - Охрид, делница Кичево – Пресека, од км 6+000 до км 6+500 и од км 14+000 до км 14+500

Од ГАМА Градба известуваат  дека на ден 25.01.2021 година на каменоломот Локалитет Крст-Осинчани во период од 10:00 до 15:00 часот ќе извршат минирање.

Од фирмата МАКТЕК Дооел, известуваат дека на ден 22.01.2021 година од 12:00 дo 16:00 часот,стручниот тим на Мактек Дооел ќе изврши минирање на локалитетот автопат Кичево - Охрид, делница Кичево - Пресека од км 6+000 до км 6+500 и од км 14+000 до км 14+500