Од Мактек Дооел известуваат дека на ден 02.12.2020 година, од 12:00 дo 16:00 часот, стручниот тим на Мактек Дооел ќе изврши минирање на автопат Кичево - Охрид, делница Кичево – Пресека (од км 6+300 до км 6+500