Македонска академија на науките и уметностите (МАНУ)

Универзитет „Св.Кирил и Методиј“

 

Универзитет „Св.Климент Охридски“

Универзитет „Гоце Делчев“

Државен Универзитет – Тетово

Универзитет на Југоисточна Европа

Европски Универзитет

ФОН Универзитет