Од Институтот за трансфузиона медицина известуваат дека ден 04.03.2021 година планирани се крводарителни акции со граѓаните на Делчево во просториите на Црвен Крст; Охрид, СОСУ Св. Кирил и Методиј во СТМ Охрид; и со граѓаните на Струга во СТМ Струга.

Од Институтот за трансфузиона медицина известуваат дека ден 03.03.2021 година (среда) планирани се следните крводарителни акции: со граѓаните на Струмица, во просториите на Црвен Крст; во Општина Центар, Скопје; со студенти на ЕМСА и во Совет на општина Гази Баба;

Од Институтот за трансфузиона медицина известуваат дека ден 02.03.2021 година (вторник) планирана е крводарителна акција со граѓаните на Дебар, во просториите на гимназијата 28 Ноември.

Од Институтот за трансфузиона медицина известуваат дека ден 01.03.2021 година (понеделник) планирани се крводарителни акции со вработените во ПС Кочани и со жителите на Кратово.