Oд Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија се наведува дека за денес планирана е крводарителна акција во ДППД Бајрам Мифтари во Црвен Крст - Чаир - Скопје.