Од Институтот за трансфузиона медицина известуваат дека на ден 02.12.2020 година, планирани се крводарителни акции во СОУ Кочо Рацин, Велес и со вработените од Шпаркасе Банк - Скопје;