Регионалниот пат Р-2332 Ресен – Охрид (преку Галичица) е отворен за сообраќај. Препорака до возачите да пристапуваат внимателно на овој патен правец поради можната појава на помали одрони.

Од Македонски Железници известуваат дека дека железничкиот товарен сообраќај се одвива редовно.  

Mеѓуградскиот автобуски сообраќај се одвива редовно.

Меѓународниот автобуски сообраќај се одвива редуцирано.

Авиосообраќајот се одвива согласно планираните полетувања и слетувања.