Пожарот кај с.Раовиќ и Буковиќ е се уште активен на недостапен  терен кон сртот на планината Осој. Во текот на утринските часови не се гледа чад  ни оган на кракот кон селото Раовиќ кај антената на Т – мобиле. Се уште гори нискостеблеста мешана и деградирана шумa. Поради конфигурацијата на теренот нема екипи на БППЗ ШС Караџица, ШС Јасен како и од ДЗС и АРСМ

Пожарот во атарот на селата Ракле-Никодин-Топлица е се уште активен, во утринските часови не се  гледа чад и нема опасност од проширување. На терен моментално нема екипа.

Пожарот на планината Готен кај с.Нивичино  место викано Калинско е повторно активн.  На терен се вработени од ПШС Беласица

Пожарот во месноста Готен во општина Берово е активен. Во моментот на терен се екипи од ШС Малешево Берово, ШС Равна, ТППЕ Беерово, вработени од ДЗС и ЦУК и  месно население од с.Владимирово.

Пожарот во с.Куново се уште е активен, догорува  шумска постелка и суви корени . Во текот на ноќта во гаснењето учествувале од ТППЕ Кратово,  ШС-Кратово  и луѓе од месно население. На терен дежура екипа на Шумско стопанство Кратово.